Taevas ei ole Sulle piiriks, Sinu USKUMUSED on!

Toetan Sind, et Sinu unistustest saaks reaalsus.
Võta ühendustKes on Relika?

Minu visioon:”Kujutle ette, et me elame maailmas, kus kõik inimesed teevad seda, mis on päriselt nende kirg ja kutsumus”

Saan sind aidata kui tahad saavutada tulemusi, mis on jäänud seni kättesaamatuks.

Juhtimiscoach

Kas sa tunned juhina, et sul on vahel keeruline minna läbi takistustest ja vajaksid selleks välist tuge?

Kas sa vajad vahel enda kõrvale “peeglit”, et leida selgust iseendas?

Kas sa tahaksid olla parem otsustaja?

Human Design mentor

Kas Sul on vahel keeruline iseendast aru saada? Aga teistest?

Kas Su on lihtne mõista, milline on Sinu unikaalsus ja eripära?

Kas Sinu jaoks on lihtne mõista dünaamikaid, mis tekivad meeskondades?

Projektijuhtimine

Milliste väljakutsetega seisad Sina simitsi, kui teemaks tuleb projektijuhtimine?

Eesmärkide seadmine

Kas sinu organisastiooni eesmärgid on selgelt sõnastatud ja üheselt arusaadavad miks just see ja miks just praegu?

Kas sinu organisastiooni eesmärgid on ambitsioonikad ja inspireerivad tegutsema?

Kuidas teha nii, et iga tulemus on selgelt mõõdetav ning aktsepeeritud?

Ettevõtted, kellega teen koostööd

Coaching andmis mulle eelkõige aja korraks tempo maha võtta ja oma teatud tegevust kõrvalt vaadata, seda hinnata ning järeldusi teha.

Soovitan coachingut juhtidele, kes teatud aspektis soovivad enda juures mingit omadust või oskust arendada ja parandada. Millal? – siis kui on tunne, et tahaks paremini, aga oma nõust/jõust jääb puudu ja oleks täiendavat tuge vaja. Miks? Selleks et paremaks juhiks areneda

Relika coachingu puhul meeldis mulle otsene suhtlus, küsimustega tähelepanu kitsaskohtadele juhtimine ning seeläbi lahenduse variantideni jõudmine. Pargis liikumine🙂

Olari Aavik

Juhatuse liige, omanik, Arens Ehitustööd OÜ

Mulle andis coaching selgust. Sain vastata küsimustele, mida endale ise ei esitaks. See viis mugavustsoonist välja ning lähemale mu eesmärkidele. Igal kohtumisel sain enda jaoks kirja panna mõned sammud, mida kohe astuma hakata. Tänu kohtumistele suurenes selgus ja kasvas julgus.

Soovitan coachingut neile, kes tahavad muutust, kuid on enda asjadega üksinda. See aitab ka neid, kes on oma mõtetega ummikusse jooksnud ning sõprade või kolleegide seast ei leia piisavalt erapooletut tuge.

Mulle meeldis coachingus see, et säilis struktuur ning pidasime kinni ajalisest raamist. Sain piisavalt ruumi rääkimiseks, kirjutamiseks, mõtlemiseks ja ka nutmiseks, kui vaja oli. Aegasid oli lihtne kokku leppida.

Liis Ingalt

Juhatuse liige, Saaremaagia MTÜ

Relika aitas meil tuvastada ja sõnastada neid tegevusi ja väärtuseid, millele saame tugineda nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. See aitas meil aru saada, millest on meil täna puudu ja kuhu on vaja oma tegevust fokusseerida.

Mikk Oja

Kaasasutaja, Devninja

Alguses õppis Relika mind tundma. See oli väga meeldiv protsess. Kellele ei meeldiks endast rääkida ning huvitavatele küsimustele vastata? Järgnesid ausad ja vahetud peegeldamise sessioonid, kus Relika näitas mulle, milliseid lugusid olin harjunud endale rääkima ja kinnitama. Puiklesin tõele pikalt vastu, aga Relika oli kannatlik ja hoidis vajalikku ruumi, et minus säiliks avatud meel ja õppimisvõime. Neid teadvustamata mõttemustreid ja uskumusi lõpuks märgata ja omaks võtta oli küll hirmus, aga kogesin ka vabanemist. Viimaks algas iseseisev töö, mis kestab tänaseni ja ilmselt kogu järelejäänud elu. Olen tänulik, et mul on võimalik päev korraga aina vähem iseenda teel ees seista.

Madis Kirsman

Founder & CEO , Avar

Täidetud sai eesmärk, et hakata ennast disiplineerima ja leida vahend oma eesmärkide selgeks tegemiseks ja analüüsimiseks. Sain süsteemi oma vajaduste selgeks tegemiseks ja kirja panemiseks, et neid siis hiljem ellu viia. Väga meeldis personaalne kaasa elamine, mõtlemine. Soovitan koolitust väikeettevõtjatele, turundajatele, tootmisjuhtidele, kõigile, kelle tööülesannete hulka kuulub planeerimine.

Triinu Traumann

CEO ja disainer, Traumann design

Mul on nüüd loodud eesmärkide struktuur, kaardistatud hetkeolukord ja poole aasta eesmärk. Tekkis selgem ülevaade hetkest ja kuhu tahad jõuda. Sain innustust ja inspiratsiooni. Seltsis on toredam kui üksi. Põnev oli jälgida, kuidas erinevad fookused ettevõttes läbi eesmärkide saavad ühendatud. Soovitan koolitust just väikeettevõtjale, sest neil sageli puuduvad teadmised ja ressursid ja inimene, kes teemaga kaasa mõtleks.

Anneli Pille

CEO & Vägivallatu suhtlemise treener ja nõustaja, ELULE

Loe rohkem eesmärkide seadmisest

12 viga ettevõtte eesmärkide seadmisel

Iga äri edukust mõjutab eesmärkide seadmise oskus ja kui teie ettevõte pole veel uurinud võimalusi OKR metoodika (Objective and Key Results ehk eesmärgid ja võtmetulemused) rakendamiseks, olete jätnud kasutamata ühe võimsa lähenemise eesmärkide saavutamiseks. Selles...

KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad...

Strateegia koostamine – play to win

Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G....

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

Järgi minu tegemisi sotsiaalmeedias:

Kõik on võimalik!

Anna oma küsimustest või soovidest märku kasutades kontaktivormi või helistades-kirjutades. Tuginedes oma teadmistele ja kogemustele leiame just Sinu jaoks parima võimaliku lahenduse.

Edukaks OÜ

Reg. nr 16566844

(372)-5660-4603

relika@edukaks.ee