Sul on juhina unistus?

Inspireerin Sind seadma, sõnastama ja elluviima ambitsioonikaid eesmärke!

Aitan sul kasvada juhina, et sinu ettevõte saaks kasvada.

Võta ühendustKes on Relika?

Minu visioon:”Kujutle ette, et me elame maailmas, kus kõik inimesed teevad seda, mis on päriselt nende kirg sh juhid”

Saan sind aidata kui

Tahad olla juhina edukam, kui kunagi varem ja saavutada tulemusi, mis on jäänud seni kättesaamatuks.

Sul on suurem visioon, kuidas muuta maailma paremaks.

Tahad, et tulemuste jõudmine oleks sujuv ja Sind saadaks eduelamus.

Ühine suund

Kui hea ülevaade on Sinu meeskonnal organisastiooni strateegiast?

Kas seatud eesmärgid on ainult juhtkonna “omad” või tunnevad kõik organisastiooni liikmed, et seatud eesmärgid on nende “omad” ka?

Kuidas luua sellist omaksvõtmist?

Kuidas viia sõnum kõigini lihtsalt ja kompaktselt?

Ambitsioonikad eesmärgid

Kas sinu organisastiooni eesmärgid on selgelt sõnastatud ja üheselt arusaadavad miks just see ja miks just praegu?

Kas sinu organisastiooni eesmärgid on ambitsioonikad ja inspireerivad tegutsema?

Kuidas teha nii, et iga tulemus on selgelt mõõdetav ning aktsepeeritud?

Parem koostöö

Kas sa tunned juhina, et sul on vahel keeruline minna läbi takistustest ja vajaksid selleks välist tuge?

Kas sa vajad vahel enda kõrvale “peeglit”, et leida selgust iseendas?

Kas sa tahaksid olla parem otsustaja?

Oskuslik eesmärkide püstitamine aitab hoida fookust, vähendada “silosid” ning tagab ühise arusaama, kuhu suunas organisatsioon liigub.

Mida on vaja teada eesmärkide püstitamisest?

Miks eesmärkide püstitamine nii oluline on?

Meie tegevuse tulemuslikkus sõltub peamiselt kahest komponendist: eesmärkidest ja rahulolu- ja õnnetundest.

Eesmärgid on iga indiviidi ja ettevõtte arengu aluseks. Kui eesmärke ei ole, siis arengut ei toimu ja halvemal juhul toimub ka taandareng. Kui tegeleda päevast päeva ainult nn operatiivsete ülesannetega ning keskenduda oma ülesannete hästi ära tegemisele, siis jõuab iga inimene varem või hiljem kohta, kus motivatsiooni enam ei ole, sest kõik on juba selge ja midagi uut ei ole ning eduelamus puudub.

Eduelamus on aga üks oluline komponent selleks, et kogeda rahulolu- ja õnnetunnet, mis omakorda suurendab eesmärkide saavutamise tulemuslikkust.

kuidas püstitada eesmärke?

Eesmärke on võimalik seada seestpoolt välja ja väljapoolt sisse. Mida ma selle all mõtlen?

Üheltpoolt on võimalik püstitada eesmärgid, mis on kooskõlas inimese ja organisastiooni sisemise arenguga, mis on see järgmine tase kuhu me tahame jõuda. Näiteks olla konkreetse valdkonna kõige tuntum tegija.

Teisel pool on eesmärgid, mida on vaja ära teha, selleks, et mitte jääda konkurentsis alla, sest kõik teised ju teevad.

Kummad eesmärgid toovad meile pikaajalise sisemise rahulolu ja tagavad suurema tõenäosusega edu? Kas need, mille me oleme seadnud, sest see on päriselt meie soov ja kutsumus või need, mille saavutamine on oluline tulenevalt välisest survest?

Pikaajaline rahulolutunne ja kõrgem tulemuslikkus kaasneb eesmärkidega, mis on seatud seestpoolt välja, mis on kooskõlas indiviidi või organisatsiooni sisemise soovi ja tahtega.

Ettevõtted, kellega teen koostööd

Relika aitas meil tuvastada ja sõnastada neid tegevusi ja väärtuseid, millele saame tugineda nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. See aitas meil aru saada, millest on meil täna puudu ja kuhu on vaja oma tegevust fokusseerida.

Mikk Oja

Kaasasutaja, Devninja

Alguses õppis Relika mind tundma. See oli väga meeldiv protsess. Kellele ei meeldiks endast rääkida ning huvitavatele küsimustele vastata? Järgnesid ausad ja vahetud peegeldamise sessioonid, kus Relika näitas mulle, milliseid lugusid olin harjunud endale rääkima ja kinnitama. Puiklesin tõele pikalt vastu, aga Relika oli kannatlik ja hoidis vajalikku ruumi, et minus säiliks avatud meel ja õppimisvõime. Neid teadvustamata mõttemustreid ja uskumusi lõpuks märgata ja omaks võtta oli küll hirmus, aga kogesin ka vabanemist. Viimaks algas iseseisev töö, mis kestab tänaseni ja ilmselt kogu järelejäänud elu. Olen tänulik, et mul on võimalik päev korraga aina vähem iseenda teel ees seista.

Madis Kirsman

Founder & CEO , Avar

Täidetud sai eesmärk, et hakata ennast disiplineerima ja leida vahend oma eesmärkide selgeks tegemiseks ja analüüsimiseks. Sain süsteemi oma vajaduste selgeks tegemiseks ja kirja panemiseks, et neid siis hiljem ellu viia. Väga meeldis personaalne kaasa elamine, mõtlemine. Soovitan koolitust väikeettevõtjatele, turundajatele, tootmisjuhtidele, kõigile, kelle tööülesannete hulka kuulub planeerimine.

Triinu Traumann

CEO ja disainer, Traumann design

Mul on nüüd loodud eesmärkide struktuur, kaardistatud hetkeolukord ja poole aasta eesmärk. Tekkis selgem ülevaade hetkest ja kuhu tahad jõuda. Sain innustust ja inspiratsiooni. Seltsis on toredam kui üksi. Põnev oli jälgida, kuidas erinevad fookused ettevõttes läbi eesmärkide saavad ühendatud. Soovitan koolitust just väikeettevõtjale, sest neil sageli puuduvad teadmised ja ressursid ja inimene, kes teemaga kaasa mõtleks.

Anneli Pille

CEO & Vägivallatu suhtlemise treener ja nõustaja, ELULE

Loe rohkem eesmärkide seadmisest

12 viga ettevõtte eesmärkide seadmisel

Iga äri edukust mõjutab eesmärkide seadmise oskus ja kui teie ettevõte pole veel uurinud võimalusi OKR metoodika (Objective and Key Results ehk eesmärgid ja võtmetulemused) rakendamiseks, olete jätnud kasutamata ühe võimsa lähenemise eesmärkide saavutamiseks. Selles...

KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad...

Strateegia koostamine – play to win

Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G....

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

Järgi minu tegemisi sotsiaalmeedias:

Kõik on võimalik!

Anna oma küsimustest või soovidest märku kasutades kontaktivormi või helistades-kirjutades. Tuginedes oma teadmistele ja kogemustele leiame just Sinu jaoks parima võimaliku lahenduse.

Edukaks OÜ

Reg. nr 16566844

(372)-5660-4603

relika@edukaks.ee