Eesmärkide püstitamine lihtsalt ja sujuvalt

Aitan sul seada ja saavutada ambitsioonikaid eesmärke rakendades OKR metoodikat

Ehita oma ettevõte edukaks!

Võta ühendustMinust

Minu visioon:”Kujutle ette, et me elame maailmas, kus kõik inimesed teevad seda, mida nad päriselt teha tahavad”

Saan sind aidata kui

Tahad olla juhina edukam, kui kunagi varem ja saavutada tulemusi, mis on jäänud seni kättesaamatuks.

Sul on suurem visioon, kuidas muuta maailma paremaks.

Tahad, et tulemuste jõudmine oleks sujuv ja Sind saadaks eduelamus.

Ühine suund

Kui hea ülevaade on Sinu meeskonnal organisastiooni strateegiast?

Kuidas viia sõnum kõigini lihtsalt ja kompaktselt?

Teravam fookus

Kuidas seada fookust, kui kõigil on justkui oma asi ajada?

Kuidas hoida fookust, kelle ülesanded on tähtsamad minu või sinu?

Parem koostöö

Kuidas ennetada organisatsioonisisest konkurentsi?

Kuidas suunata inimesed tegutsema ühtse eesmärgi suunas?

Oskuslik eesmärkide püstitamine aitab hoida fookust, vähendada “silosid” ning tagab ühise arusaama, kuhu suunas organisatsioon liigub.

Mida on vaja teada eesmärkide püstitamisest?

Miks eesmärkide püstitamine nii oluline on?

Meie tegevuse tulemuslikkus sõltub peamiselt kahest komponendist: eesmärkidest ja rahulolu- ja õnnetundest.

Eesmärgid on iga indiviidi ja ettevõtte arengu aluseks. Kui eesmärke ei ole, siis arengut ei toimu ja halvemal juhul toimub ka taandareng. Kui tegeleda päevast päeva ainult nn operatiivsete ülesannetega ning keskenduda oma ülesannete hästi ära tegemisele, siis jõuab iga inimene varem või hiljem kohta, kus motivatsiooni enam ei ole, sest kõik on juba selge ja midagi uut ei ole ning eduelamus puudub.

Eduelamus on aga üks oluline komponent selleks, et kogeda rahulolu- ja õnnetunnet, mis omakorda suurendab eesmärkide saavutamise tulemuslikkust.

kuidas püstitada eesmärke?

Eesmärke on võimalik seada seestpoolt välja ja väljapoolt sisse. Mida ma selle all mõtlen?

Üheltpoolt on võimalik püstitada eesmärgid, mis on kooskõlas inimese ja organisastiooni sisemise arenguga, mis on see järgmine tase kuhu me tahame jõuda. Näiteks olla konkreetse valdkonna kõige tuntum tegija.

Teisel pool on eesmärgid, mida on vaja ära teha, selleks, et mitte jääda konkurentsis alla, sest kõik teised ju teevad.

Kummad eesmärgid toovad meile pikaajalise sisemise rahulolu ja tagavad suurema tõenäosusega edu? Kas need, mille me oleme seadnud, sest see on päriselt meie soov ja kutsumus või need, mille saavutamine on oluline tulenevalt välisest survest?

Pikaajaline rahulolutunne ja kõrgem tulemuslikkus kaasneb eesmärkidega, mis on seatud seestpoolt välja, mis on kooskõlas indiviidi või organisatsiooni sisemise soovi ja tahtega.

Ettevõtted, kellega teen koostööd

Relika aitas meil tuvastada ja sõnastada neid tegevusi ja väärtuseid, millele saame tugineda nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. See aitas meil aru saada, millest on meil täna puudu ja kuhu on vaja oma tegevust fokusseerida.

Mikk Oja

Kaasasutaja, Devninja

Loe rohkem eesmärkide seadmisest

12 viga ettevõtte eesmärkide seadmisel

Iga äri edukust mõjutab eesmärkide seadmise oskus ja kui teie ettevõte pole veel uurinud võimalusi OKR metoodika (Objective and Key Results ehk eesmärgid ja võtmetulemused) rakendamiseks, olete jätnud kasutamata ühe võimsa lähenemise eesmärkide saavutamiseks. Selles...

KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad...

Strateegia koostamine – play to win

Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G....

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

Relika Metsallik-Koppel

äri arengunõustaja

Eesmärgistamine on minu tõeline kirg. Mulle meeldib jõuda selliste eesmärkideni, mis on kõige rohkem kooskõlas inimeste (meeskonnaga) endaga, sest ainult sellised eesmärgid inspireerivad tegutsema ja saavad kõige suurema tõenäosusega ambitsioonikalt ja edukalt ellu viidud. Mulle meeldib luua selgust ja kooskõla inimeste soovides ning tuua mõistmist, millist muutust on vaja luua selleks, et eesmärgid ellu viia.

Edukaks Relika Metsallik Koppel

Järgi minu tegemisi sotsiaalmeedias:

Kõik on võimalik!

Anna oma küsimustest või soovidest märku kasutades kontaktivormi või helistades-kirjutades. Tuginedes oma teadmistele ja kogemustele leiame just Sinu jaoks parima võimaliku lahenduse.

Edukaks OÜ

Reg. nr 16566844

(372)-5660-4603

relika@edukaks.ee