Eesmärkide seadmine - praktiline koolitus ettevõttele

Koolituse eesmärk on kirjeldada eesmärgid, mis resoneeruvad teie ettevõttega ning kõnetavad ja innustavad kõiki seotud osapooli.

Koolituse ülesse ehitus:

  1. Toome välja ja prioritiseerimine väljakutsed ja vajadused, millega ettevõte täna silmitsi seisab.
  2. Kirjeldame soovitud olukorra, kuhu tahame jõuda
  3. Vaatame, millised on meie uskumused, mis toetavad meid ja millised on meie hirmud, mis võivad saada takistuseks soovitud tulemuseni jõudmisel
  4. Sõnastame muutused, mis on vajalikud selleks, et soovitud tulemuseni jõuda 

Eelpool nimetatud sammud käime läbi nii pikemaajaliste kui lühemaajaliste eesmärkide valguses.

Koolituse tulemusel on paika pandud pikema- ja lühemaajalised eesmärgid, mis on ambitsioonikad ja resoneeruvad Sinu ettevõtte ja Sinu inimestega. Järgmiseks sammuks on kokkulepitud eesmärkide sõnastamine lähtuvalt OKR metoodikast.

Koolituse kestvus sõltub osalejate arvust. Küsi pakkumist.

 

Kõik on võimalik!

Võta ühendust

 

Telefon

(372)-5660-4603

E-posti aadress

relika@edukaks.ee