Kasulikku lugemist

12 viga ettevõtte eesmärkide seadmisel

Iga äri edukust mõjutab eesmärkide seadmise oskus ja kui teie ettevõte pole veel uurinud võimalusi OKR metoodika (Objective and Key Results ehk eesmärgid ja võtmetulemused) rakendamiseks, olete jätnud kasutamata ühe võimsa lähenemise eesmärkide saavutamiseks. Selles artiklis on kirjeldatud peamised vead, mida eesmärkide seadmisel tehakse ning välja toodud võimalused, kuidas OKR metoodika saab nende lahendamisel abiks olla. 1. Liiga üldised eesmärgid Väljakutse: Küllaltki levinud on ebamääraste või ebaselgete eesmärkide seadmine, mis  tekitab segadust ettevõtte töötajate seas. Kujutage ette...

read more

KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad tüübid KPI-del võib olla erinev ulatus. KPI-sid kasutatakse nii igakuise tulemuslikkuse mõõtmiseks kui pikemaajalise fookuse jaoks. Kõigi KPI-de puhul on ühisosaks see, et  need on seotud strateegiliste eesmärkidega.  Strateegilised KPI-d Strateegilised KPI-d on nn “suure pildi” peamised tulemusnäitajad, mis jälgivad organisatsiooni...

read more

Strateegia koostamine – play to win

Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G. Lafley poolt kirjeldatud strateegiliste valikute tegemise raamistik P2W esitab 5 küsimust: Kuidas meie edu välja näeb? Kus me mängime? Kuidas me võidame? Milliseid võimekusi on meil vaja arendada edu saavutamiseks? Milliseid juhtimissüsteeme on vaja edu saavutamiseks? Nende definitsioon käsitleb strateegiat kui "tihedalt...

read more

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR metoodika rakendamine muutust ja kasu järgmiste aspektide näol: koostöö, organisatsioonikultuur, fookus, ühised eesmärgid, läbipaistvus, seosed. 3 peamist põhjust, miks OKR metoodikat rakendatakse on:Räägin videos nendest lähemalt:Koostöö suurendamine. Teadlik valik suurendab tiimide vahelist koostööd. Üks kolmest peamisest...

read more

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna probleeme ja takistusi on tavaliselt päris palju, oluline tuua fookusesse just need teemad, mis on kõige kriitilisemad. Probleemi tuvastamise käigus on oluline pöörata tähelepanu ka sellele, miks just see probleem on kriitiline, mis siis juhtub, kui me hetkel sellega ei tegele. Näiteks me näeme, et tööjõu voolavus ettevõttes on...

read more

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte eesmärkide hindamist. Võtmetulemuste hindamiseks on aegade jooksul töötatud välja 3 erinevat lähenemist. Radical focus* (Wodtke) *Kindel fookus Kõik võtmetulemus seatakse eeldusel, et nende saavutamise tõenäosus on 50%. Perioodi lõpus hinnatakse võtmetulemused kas saavutatuks või mitte saavutatuks. Measure What Matters* (Doerr)...

read more

OKR metoodika rakendamise 7 sammu

1. samm: Tutvuge OKR metoodikaga OKR metoodika on juhtimisraamistik, mis toetab organisatsioone ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel. OKR eesmärgid koosnevad kolmest komponendist: eesmärgid, võtmetulemused ja tegevused. OKR metoodika suurendab läbipaistvust, pühendumust ja aitab hoida fookust Sissejuhatava ülevaate OKR metoodika kohta leiad siit. Samuti on võimalik järelvaadata OKR metoodikat tutvustavat tasuta vebinari. Kui olete OKR metoodikaga juba tuttav, saate edasi mõelda, kuidas OKR metoodikat oma organisatsioonis rakendada. Sõnastage probleem, millega te silmitsi seisate ja...

read more

Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi juhid, kelle ülesanne on välja töötada organisatsiooni strateegia? Roger Martini (Rotman School on Management) läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et: 67% juhtidest usub, et nende organisatsioonis on strateegia väljatöötamisega lood halvasti. Harvardi ärikooli professor David Collis on veelgi otsesem: "See on väike räpane saladus: Enamik juhte ei oska sõnastada oma äri eesmärki, ulatust ja konkurentsieeliseid. Ja kui nemad ei suuda, ei suuda seda ka keegi teine." Martini uuring toetab seda: 43 protsenti juhtidest ei oska rääkida enda...

read more

SMART-eesmärgid vs OKR – kumba süsteemi eelistada?

Sellest artiklist leiate ülevaate OKR metoodikast ja  SMART mudelist ning võrdluse nende kahe meetodi sarnasustest ja erinevustest.  SMART mudel on populaarne meetod, mida paljud organisatsioonid kasutavad eesmärkide seadmiseks ja edu saavutamiseks.  OKR on eesmärkide haldamise raamistik, mis aitab juhtidel juhtida oma meeskondi punktist A punkti B.   Mis on OKR metoodika? OKR on meetodika, mis aitab seada fookust, suurendada organisatsioonide läbipaistvust ja meeskondade ühtekuuluvustunnet ning parandada strateegia kommunikatsiooni ja suurendada strateegia elluviimise tõenäosust....

read more

BAIN – Elemendid, mis loovad kliendile väärtust

Ostuotsuse tegemisel hindavad kliendid toote/teenuse tajutavat väärtust ja võrdlevad seda küsitud hinnaga. Suur osa toodete/teenuste turundusest on keskendunud just hinna ümber, sest toote hinna muutus kajastub koheselt ettevõtte kasumis ja see on väga lihtsalt mõõdetav. Kuid selline lähenemine on ühekülgne ja jätab kõrvale kõik selle, mida kliendid küsitud hinna juures toote puhul hindavad. Kuigi seda ei ole võib olla nii lihtne üks-ühele mõõta, aitab seda ülesannet lahendada Bain ´i püramiid. Kuidas saada teada, mida kliendid toote puhul tegelikult oluliseks peavad? Kuidas pakkuda...

read more