OKR - Objectives and Key Results

Ettevõtetele, kes tahavad saavutada ambitsioonikaid eesmärke
Küsi pakkumist

OKR – Objectives and Key Results – mis need on?

Objectives and Key Results (lühend OKR – loe: O-K-R), eesti keeles eesmärgid ja võtmetulemused. Tegemist on metoodikaga, mis õpetab ettevõtteid, meeskondi ja üksikisikuid seadma ambitsioonikaid eesmärke. OKR metoodika aitab keskenduda sellele, mis on päriselt oluline ja näha seoseid igapäevaste tegevuste ja suuremate ja pikemaajaliste eesmärkide vahel

OKRide sõnastamisel on kõige olulisemaks murdepunktiks mõtlemise muutmine, kus me keskendume tavapäraselt „mida on vaja ära teha“ mõtlemiselt, „millega me saame mõjutada eesmärgi elluviimist” mõtlemisele.

Kolm peamist põhjust, miks ettevõtted OKR metoodikat rakendavad

Ühine suund

OKR metoodika aitab viia ettevõtte strateegia kõikide töötajateni. OKR eesmärgid kirjeldavad ühtselt ja läbipaistvalt ettevõtte suunda läbi kõikide juhtimistasandite.

Teravam fookus

OKR metoodika aitab seada ja hoida kokkulepitud fookust. OKR eesmärkide seadmisel on selgelt ja läbipaistavalt kirjeldatud, millised tegevused toetavad eesmärkide saavutamist ja millised mitte.

Parem koostöö

OKR eesmärkide seadmine ettevõtte tasandil suurendab üksuste vahelist koostööd. OKR eesmärkide struktuur loob selge arusaama, kelle panus aitab püstitatud eesmärki saavutada.

Kasu OKR metoodika rakendamisest

 

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade.

Organisatsiooni kui terviku vaatest kirjeldavad OKR metoodika rakendamine muutust ja kasu märksõnad: koostöö, organisatsioonikultuur, fookus, ühised eesmärgid, läbipaistvus, seosed, paindlikkus ja ambitsioon.

OKR metoodika rakendamise osaks on selge OKR eesmärkide seadmise, haldamise ja õppimise protsess, mille muutus ning kasu organisatsioonile kirjeldavad järgmised märksõnad: teadlikkus, agiilsus, efektiivne suhtlus, vastutus, inimeste kaasamine, tunnustus ja tulemuslikkus.

okr metoodika rakendamise kasu

Kuidas alustada OKR metoodika rakendamist?

OKR metoodika rakendamine

okr metoodika rakendamine

OKR metoodika rakendamine koosneb kokku seitsmest sammust:

 1. Tutvu OKR metoodikaga
 2. Loo ühine arusaamine OKR metoodikast
 3. Vaata üle ja täiendage oma organisatsiooni visioon ja missioon
 4. Tuvasta KPI-d
 5. Sõnasta OKR eesmärgid
 6. Hinda OKR eesmärkide edukust
 7. Korda OKR eesmärkide sõnastamise protsessi

 

OKR eesmärkide sõnastamine

OKR eesmärkide sõnastamine võib osutuda üpriski väljakutsuvaks, sest see erineb oluliselt harjumuspärasest. Me oleme harjunud eesmärke seadma nii, et kui oleme tuvastanud probleemi, siis järgmise sammuna sõnastame eesmärgi ja edasi paneme kirja, mis eesmärgi saavutamiseks vaja teha on. 

OKR eesmärkide sõnastamine koosneb 4 etapist: 

 1. Probleemi tuvastamine
 2. Eesmärgi sõnastamine
 3. Võtmetulemuste sõnastamine
 4. Tegevuste sõnastamine

 

okr eesmärkide sõnastamine

Millist kasu näevad ettevõtted OKR eesmärkides

OKRide juurutamine aitas muuta ettevõtet oluliselt läbipaistvamaks ja parandas koostööd. Ühine arusaam ettevõtte peamistest eesmärkidest ja käekäigust muutis oluliselt lihtsamaks erinevate üksuste tegevuste koondamise ühiste suurte eesmärkide saavutamisele.

Ilmar Pralla

COO, Proekspert

Korduma Kippuvad Küsimused

Kust on OKR metoodika pärit?

OKR metoodika loojaks on Andy Grove, kes 1970.ndatel juhtis tehnoloogiaettevõtet Intel. OKR metoodika on edasiarendus MBO ehk Management by Objectives metoodikast, mis mõõdab töötajate sooritust püstitatud eesmärkide vastu, et hinnata nende üldist tulemuslikkust nende rollis.

Kõige silmapaistvamaks ja tõhusamaks OKR metoodika rakendamise näiteks saab pidada Google´it, kes on saavutanud oma positsiooni just tänu OKR metoodika rakendamisele.

Loe rohkem OKR metoodika kohta

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

OKR metoodika rakendamise 7 sammu

1. samm: Tutvuge OKR metoodikaga OKR metoodika on juhtimisraamistik, mis toetab organisatsioone ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel. OKR eesmärgid koosnevad kolmest komponendist: eesmärgid, võtmetulemused ja tegevused. OKR metoodika suurendab läbipaistvust,...

SMART-eesmärgid vs OKR – kumba süsteemi eelistada?

Sellest artiklist leiate ülevaate OKR metoodikast ja  SMART mudelist ning võrdluse nende kahe meetodi sarnasustest ja erinevustest.  SMART mudel on populaarne meetod, mida paljud organisatsioonid kasutavad eesmärkide seadmiseks ja edu saavutamiseks.  OKR on eesmärkide...

Kõik on võimalik!

Anna oma küsimustest või soovidest märku kasutades kontaktivormi või helistades-kirjutades. Tuginedes oma teadmistele ja kogemustele leiame just Sinu jaoks parima võimaliku lahenduse. Esimene konsultatsioon on tasuta!

Edukaks OÜ

Reg. nr 16566844

(372)-5660-4603

relika@edukaks.ee