OKR metoodika rakendamisele oled mõelnud?

Sa ei tea täpselt, milline on Sinu meeskonna teadlikkus OKR metoodikast.

või

Sa ei ole kindel, kas Sinu meeskond on OKR metoodika rakendamiseks valmis.

Tutvustan Sinu meeskonnale OKR metoodikat ning aitan TeiL luua ühisT mõistmisT.

KAS SA TEADSID, ET OKR metoodika rakendamine

Suurendab töötajate pühendumist – seos igapäevaste tegevuste ja suuremate eesmärkide vahel on selge ja läbipaistev.

Suurendab ettevõtte ühtsustunnet – ühtne ja konkreetne metoodika loob ühtse kuvandi ja on mõistetav sõltumata tegevusvaldkonnast.

Metoodika toetab töötajaid, et püstitada ambitsioonikaid eesmärke ja saavutada seeläbi rohkem.

Suurendab fookust ja kooskõla – ühtne eesmärk ja selged seosed loovad ülevaate, mis on prioriteetne ja kuidas üksteist toetada

Suurendab valmisolekut muutustega kaasa minna – selge seos eesmärkide vahel näitab ära, miks ja milliseid muutusi on vaja läbi viia.

KUIDAS ON OLUKORD EESMÄRKIDEGA SINU ETTEVÕTTES?

Sa ei ole kunagi eesmärkidele mõelnud, kõik tegevused ja areng on toimunud kuidagi orgaaniliselt. Klientidelt saadud tagasiside näitab, et eesmärkide läbi mõtlemine ja püstitamine annab igale asjale juurde mõõtme, kuhu lihtsalt mõtteid peas keerutades ei jõua.

Sa oled aegajalt eesmärkide peale mõelnud ja neid ka vahel püstitanud, kuid see tegevus ei ole olnud kunagi järjepidev ning see on mõjutanud negatiivselt ettevõtte tegevust. Pidevalt toimub tulekahju kustutamine ja tundub, et see ei lõppegi kunagi.

Sa oled eesmärke püstitanud ja need on toonud ka tulemust, kuid puudub harjumus pidevalt eesmärkidega töötada ja ühel hetkel Sa avastad ennast olukorrast, kus eesmärgid on jäänud tagaplaanile ja igapäevane töö on võtnud Sinu aja üle.

Sa tunned, et senine eesmärkide seadmise süsteem on oma aja ära elanud ning soovid rakendada uusi metoodikaid?

Miks OKR metoodikat tutvustavat kohtumist vaja on?

Saad kiire ja kompaktse ülevaate, mis asi on OKR ehk Objectives and Key Results metoodika.

Saad õppida läbi praktiliste näidete ning kohe OKR eesmärkide sõnastamise praktikas  kaasa teha.

Saad ühtlustada meeskonna teadlikkust OKR metoodikast.

Saad inspiratsiooni tegutsemiseks.

OKR metoodikat tutvustaval kohtumisel saad teada:

Millist kasu saab meeskond OKR metoodika rakendamisest.

Millistest sammudest koosneb OKR eesmärkide sõnastamise protsess.

Kuidas käsitletakse ja sõnastatakse eesmärke OKR metoodika järgi.

Mis asjad on võtmetulemused ja kuidas neid sõnastatakse.

Kuidas käsitletakse ja sõnastatakse tegevusi OKR metoodika võtmes.

Milliseid aspekte on oluline järgida OKR metoodika edukaks rakendamiseks.

NB! Kohtumise raames teeme läbi praktilised ülesanded OKR eesmärkide sõnastamiseks!

KOHTUMINE TUNDUB SULLE VAJALIK JA KASULIK?

MILLIST KASU NÄEN MINA koolitajana ja NÕUSTAJANA OKR metoodikas

Vähemalt sama oluline, kui on eesmärkide seadmine on ka eesmärkide sõnastamine. Kui me teame, mida me tahame, on oluline, et me saame eesmärkidest ühte moodi aru, sest ainult siis on võimalik, et me jõuame välja sinna, kuhu meil oli plaan minna. Ja selles tuleb meile appi OKR metoodika. Teine oluline aspekt, mis OKR eesmärkidega kaasas käib on see, et need õpetavad meid teistmoodi mõtlema. Ja ilmselt ei ole kellelegi enam uudiseks, et selleks, et saavutada midagi, mida me täna veel ei ole saavutanud, on vaja alustada sellest, et mõelda teistmoodi. OKR metoodika annab meile samm-sammulise juhendi, kuidas keskenduda sellele, mis omab konkreetsete eesmärkide saavutamise juures kõige suuremat mõju.

Relika Metsallik-Koppel 2

Kohtumise maksumus

Kohtumise maksumus: 400 EUR (kestus 2h)

okr

Lisaks saan aidata Sul hinnata meeskonna valmisolekut OKR metoodika rakendamiseks.

Jah, soovin pakkumist!

Tahan seada ambitsioonikaid eesmärke ja jõuda oma ettevõttega järgmisele tasemele!

 

Vali koolitus: