Kas Sa tahad olla strateegia elluviimisel edukas?

TOP 3 põhjus, mis strateegia elluviimine ebaõnnestub, on eesmärkide vaheline ebakõla.

 

Juhendan Sind, kuidas luua selged seosed eesmärkide vahele, rakendades OKR (Objectives and Key Results) metoodikat.

 

 

Broneeri meeskonnale koolitus

KAS SA TEADSID, ET OKR eesmärkide rakendamine

Suurendab töötajate pühendumist – seos igapäevaste tegevuste ja suuremate eesmärkide vahel on selge ja läbipaistev.

Suurendab ettevõtte ühtsustunnet – ühtne ja konkreetne metoodika loob ühtse kuvandi ja on mõistetav sõltumata tegevusvaldkonnast.

Metoodika toetab töötajaid, et püstitada ambitsioonikaid eesmärke ja saavutada seeläbi rohkem.

Suurendab fookust ja kooskõla – ühtne eesmärk ja selged seosed loovad ülevaate, mis on prioriteetne ja kuidas üksteist toetada eesmärkide saavutamisel.

Suurendab valmisolekut muutustega kaasa minna – selge seos eesmärkide vahel näitab ära, miks ja milliseid muutusi on vaja läbi viia ning sellise arusaama tekitamine vähendab vastuseisu.

KUIDAS ON OLUKORD EESMÄRKIDEGA SINU ETTEVÕTTES?

Kas ettevõtte tegevus on ühtselt joondatud ja seosed kõigile arusaadavad ja mõistetud?

Kas ettevõtte saavutatavad tulemused on pigem ambitsioonikad kui  tagasihoidlikud?

Kas ettevõttesisesed prioriteedid on selgelt paigas ja hästi kommunikeeritud?

Kas Sinu inimesed on valmis minema kaasa suuremate muutustega ja saavad aru miks neid vaja teha on?

 

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele EITAVALT, siis on OKR metoodika rakendamine Sulle abiks.

TOP 3 vajadus strateegia edukaks elluviimiseks on eesmärkide omavaheline kooskõla.

MIKS EESMÄRKIDE SÕNASTAMISE MEESKONNA KOOLITUST VAJA ON?

Saad võtta aja ja keskenduda meeskonna eesmärkidele.

Omandad koos meeskonnaga ühtse eesmärkide sõnastamise metoodika.

Saad õppida läbi praktika.

Saad täpsed sammud, kuidas eesmärke sõnastada.

Saad inspiratsiooni tegutsemiseks.

“EESMÄRKIDE SÕNASTAMINE” PRAKTILISEL MEESKONNA KOOLITUSEL SAAD TEADA:

Millistest sammudest koosneb OKR eesmärkide väljatöötamise protsess.
Kuidas sõnastada eesmärke OKR metoodika järgi.
Mis asjad on võtmetulemused ja kuidas neid sõnastatakse nii, et need oleksid täpsed ja mõõdetavad.
Kuidas planeerida teekonda võtmetulemusteni jõudmiseks.
Kuidas käsitletakse ja sõnastatakse tegevusi OKR metoodika võtmes.

 

KOOLITUS TUNDUB SULLE VAJALIK JA KASULIK?

MIS KOOLITUSEL TOIMUMA HAKKAB?

Koolituse eesmärk on sõnastada eesmärgid ja muuta need üheselt mõistetavaks ja mõõdetavaks kõikidele seotud osapooltele, rakendades OKR (Objectives and Key Results ehk eesmärgid ja võtmetegevused) metoodikat.

“eesmärkide sõnastamine” praktiline Koolitus koosneb järgmisest osadest:

Pikema perioodi eesmärkide sõnastamine ja kooskõlla viimine

Lühema perioodi eesmärkide sõnastamine ja kooskõlla viimine

Lühema perioodi tegevuste sõnastamine ja tegevusplaani koostamine

Eesmärkide sõnastamise praktilise koolituse tulemusel on Teie meekonnal sõnastatud pikemaajalised ja lühemaajalised eesmärgid.

 

Eesmärkide sõnastamise praktiline koolitus sobib sinu meeskonnale, kui:

Kui Teil on põhimõtteliselt kokkulepitud, kuhu suunas soovite liikuda. On loodud kujutluspilt soovitud olukorrast. Eesmärkide kokkuleppimiseks vaata koolitust: Eesmärkide seadmine praktiline koolitus ettevõtjale

Soovite rakendada OKR metoodikat eesmärkide sõnastamiseks

Teie ettevõtte väärtuseks on läbipaistvus.

37% ettevõtetest kasutab ühe tööriistana

OKR´e strateegia väljatöötamisel.

Millist kasu näevad ettevõtted OKR eesmärkides

OKRide juurutamine aitas muuta ettevõtet oluliselt läbipaistvamaks ja parandas koostööd. Ühine arusaam ettevõtte peamistest eesmärkidest ja käekäigust muutis oluliselt lihtsamaks erinevate üksuste tegevuste koondamise ühiste suurte eesmärkide saavutamisele.
Ilmar Pralla

COO, Proekspert

Loe blogist eesmärkide kohta

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

MILLIST KASU NÄEN MINA koolitajana ja NÕUSTAJANA OKR metoodikas

Vähemalt sama oluline, kui on eesmärkide seadmine on ka eesmärkide sõnastamine. Kui ma tean, mida ma tahan, siis on oluline, et terve meeskond saab eesmärkidest ühte moodi aru, sest ainult siis on võimalik jõuda sinna, kuhu meil oli plaan minna. Veel õpetab OKR metoodika meid teistmoodi mõtlema. Ja selleks, et saavutada teistsuguseid tulemusi, on vaja meil mõelda teistmoodi. OKR metoodika annab meile samm-sammulise juhendi, kuidas keskenduda sellele, mis omab konkreetsete eesmärkide saavutamise juures kõige suuremat mõju.

Jah, broneerin oma meeskonnale koolituse!

Tahan seada ambitsioonikaid eesmärke ja jõuda oma ettevõttega järgmisele tasemele!

 

Märgi koolitus: